Điện trở sứ màu trắng 85x240 mới 100%, giá: Liên hệ

Địa chỉ: Hà Nội
Đăng bởi: can nhiệt

 

Điện trở sứ màu trắng 85x240 Đầu báo khói quang AH-0311-2

Địa chỉ: La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Đăng bởi: Liên