Công tắc áp suất Dungs LGW50

Địa chỉ: Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Đăng bởi: Nhân - Lúc: 08:30, 11 thg 11, 2020

 

Model:

Type: GW 10 A6 (Ag-G 3-MS9-V0)

GW50/A6

Model: LGW50A2P

GW A5

GW 10  A5 2-10 mbar Ag G3

GW 50 9 A5 5-50 mbar Ag G3

GW A5 / 1 5-50 mbar Ag G3 

GGW 3 A4 0.4 to 3 mbar Au M

GGW 10 A4 1-10 mbar Au M IP54

GGW 150 A4 / 2 30-150 mbar Au M IP65

GGW 50 A4 2.5-50 mbar Au M

LGW A2P 3 mbar 0.4 to 3 M Ag with test button

LGW 3 A4 0.4 to 3 mbar Ag G3