Fish Oil for animal feed – refined fish oil - Biodiesel

Địa chỉ: Hưng Yên

Đăng bởi: phuongnamagg - Lúc: 12:32, 18 thg 12, 2020

 

Hộp giảm tốc ROSSI MR 3I 100 UC2A - HB2 100LB4 B5 3kW

 

Động cơ bánh răng đồng trục Cat. E

MR 3I 100 UC2A - 28x250 - 43,1

Vị trí lắp B3