Pangasius Fillet, Pangasius Fillet Skin On, Pangasius Butterfly, Pangasius Steak, Pangasius Cut Cube, Pangasius Semi Trimmed

Địa chỉ: Quảng Ninh

Đăng bởi: phuongnamagg - Lúc: 09:13, 12 thg 4, 2021

 

VU TAN PHAT CO., Ltd

D21-03, Road No 9, Long Thinh Residential Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho, Viet Nam.

 

Tax code : 1801 398 602