Quản Lý Điều Hành Xưởng Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh

Địa chỉ: Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Đăng bởi: Hà Trần Phước Sơn - Lúc: 07:50, 26 thg 4, 2021

 

Công ty than hoạt tính Toàn Cầu Xanh cung cấp than shisha, thanh hoạt tính v.v.v Do Ông Hà Trần Phước Sơn sáng lập. Cần tuyển nhân sự có chuyên môn về ngành than hoạt tính.

(Mức lương: 20-40 triệu)

1 .Nhận lệnh sản xuất từ trường phòng.

2. Rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị nguyên phụ liệu cho sản xuất:

+ Phối hợp với nhân viên kế hoạch nguyên phụ liệu để xác nhận đồng bộ nguyên phụ liệu

+ Chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan đưa ra các đề xuất điều chỉnh lệnh sản xuất khi: thiếu lỗi nguyên phụ liệu hoặc thay đổi nguyên phụ liệu….báo cáo và trình trưởng phòng kế hoạch xin phê duyệt Ban giám đốc.

3. Lập kế hoạch sản xuất trình trưởng phòng phê duyệt 

4. Theo dõi tiến độ gia công nội bộ và bên ngoài 

5. Tổng hợp, phân tích các dữ liệu nhằm ghi nhận, phát hiện các sai lệch, thất thoát