Ray hiwin, con trượt hiwin, hgh15ca, hgh20ca, egh20ca, egh30

Giá: 10000 đ

Địa chỉ: Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

Đăng bởi: Tràng Thị Hằng - Lúc: 15:59, 25 thg 9, 2020
  1. Ray hiwin, con trượt hiwin, hgh15ca, hgh20ca, egh20ca, egh30   
    1. RAY TRƯỢT VUÔNG HIWIN, CON TRƯỢT VUÔNG HIWIN

      Ray trượt vuông Hiwin là một thiết bị dẫn động tuyến tính có trong các máy tự đông. Ray trượt hay được cố định chặt trên thân máy cùng với con trượt.